máy ép phun phổ thông-Hiển thị sản phẩm-Ningbo Lisong Machinery Co, Ltd.
Chuyên gia sản xuất máy ép phun
tốc độ cao


Language
中文 english Melayu ไทย Indonesia Tiếng Việt Filipino 한국어 اردو


máy ép phun phổ thông-Hiển thị sản phẩm-Ningbo Lisong Machinery Co, Ltd.

máy ép phun phổ thông-Hiển thị sản phẩm-Ningbo Lisong Machinery Co, Ltd.
Chuyên gia sản xuất máy ép phun
tốc độ cao


Language
中文 english Melayu ไทย Indonesia Tiếng Việt Filipino 한국어 اردو


Vị trí hiện tại:Trang chủHiển thị sản phẩm

LS90K

Đường kính vít:32mm Tỷ lệ L/D:22.5L/D Khối lượng phun:121cm³
Trọng lượng phun:110G Tốc độ phun:77g/s Tốc độ phun:mm/s
Áp suất phun:219Mpa Tốc độ vít tối đa:230Rpm

LS130K

Đường kính vít:36mm Tỷ lệ L/D:23.3L/D Khối lượng phun:173cm³
Trọng lượng phun:157G Tốc độ phun:95g/s Tốc độ phun:mm/s
Áp suất phun:210Mpa Tốc độ vít tối đa:250Rpm

LS170K

Đường kính vít:40mm Tỷ lệ L/D:22.5L/D Khối lượng phun:253cm³
Trọng lượng phun:230G Tốc độ phun:117g/s Tốc độ phun:mm/s
Áp suất phun:215Mpa Tốc độ vít tối đa:205Rpm

Ngôn ngữ中文 english Melayu ไทย Indonesia Tiếng Việt Filipino 한국어 اردو