máy chuyên dụng PVC-Hiển thị sản phẩm-Ningbo Lisong Machinery Co, Ltd.
Chuyên gia sản xuất máy ép phun
tốc độ cao


Language
中文 english Melayu ไทย Indonesia Tiếng Việt Filipino 한국어 اردو


máy chuyên dụng PVC-Hiển thị sản phẩm-Ningbo Lisong Machinery Co, Ltd.

máy chuyên dụng PVC-Hiển thị sản phẩm-Ningbo Lisong Machinery Co, Ltd.
Chuyên gia sản xuất máy ép phun
tốc độ cao


Language
中文 english Melayu ไทย Indonesia Tiếng Việt Filipino 한국어 اردو


Vị trí hiện tại:Trang chủHiển thị sản phẩm

P90

Đường kính vít:35mm Tỷ lệ L/D:25L/D Khối lượng phun:154cm³
Trọng lượng phun:185G Tốc độ phun:g/s Tốc độ phun:mm/s
Áp suất phun:157Mpa Tốc độ vít tối đa:230Rpm

P130

Đường kính vít:40mm Tỷ lệ L/D:25L/D Khối lượng phun:239cm³
Trọng lượng phun:287G Tốc độ phun:g/s Tốc độ phun:mm/s
Áp suất phun:152Mpa Tốc độ vít tối đa:210Rpm

P170

Đường kính vít:45mm Tỷ lệ L/D:25L/D Khối lượng phun:350cm³
Trọng lượng phun:420G Tốc độ phun:g/s Tốc độ phun:mm/s
Áp suất phun:179Mpa Tốc độ vít tối đa:210Rpm

Ngôn ngữ中文 english Melayu ไทย Indonesia Tiếng Việt Filipino 한국어 اردو