Máy tốc độ cao 4G-Hiển thị sản phẩm-Ningbo Lisong Machinery Co, Ltd.
Chuyên gia sản xuất máy ép phun
tốc độ cao


Language
中文 english Melayu ไทย Indonesia Tiếng Việt Filipino 한국어 اردو


Máy tốc độ cao 4G-Hiển thị sản phẩm-Ningbo Lisong Machinery Co, Ltd.

Máy tốc độ cao 4G-Hiển thị sản phẩm-Ningbo Lisong Machinery Co, Ltd.
Chuyên gia sản xuất máy ép phun
tốc độ cao


Language
中文 english Melayu ไทย Indonesia Tiếng Việt Filipino 한국어 اردو


Vị trí hiện tại:Trang chủHiển thị sản phẩm

Máy tốc độ cao 4G

Đường kính vít:45/50/55/60mm Tỷ lệ L/D:28/27/22L/D Khối lượng phun:350/452/546/650cm³
Trọng lượng phun:319/411/4...G Tốc độ phun:g/s Tốc độ phun:mm/s
Áp suất phun:1599/1...Mpa Tốc độ vít tối đa:Rpm

Ngôn ngữ中文 english Melayu ไทย Indonesia Tiếng Việt Filipino 한국어 اردو