máy ép phun khuôn đôi-Hiển thị sản phẩm-Ningbo Lisong Machinery Co, Ltd.
Chuyên gia sản xuất máy ép phun
tốc độ cao


Language
中文 english Melayu ไทย Indonesia Tiếng Việt Filipino 한국어 اردو


máy ép phun khuôn đôi-Hiển thị sản phẩm-Ningbo Lisong Machinery Co, Ltd.

máy ép phun khuôn đôi-Hiển thị sản phẩm-Ningbo Lisong Machinery Co, Ltd.
Chuyên gia sản xuất máy ép phun
tốc độ cao


Language
中文 english Melayu ไทย Indonesia Tiếng Việt Filipino 한국어 اردو


Vị trí hiện tại:Trang chủHiển thị sản phẩm

LS368D

Đường kính vít:40mm Tỷ lệ L/D:28L/D Khối lượng phun:2200cm³
Trọng lượng phun:2002G Tốc độ phun:g/s Tốc độ phun:mm/s
Áp suất phun:170Mpa Tốc độ vít tối đa:Rpm

LS430D

Đường kính vít:40mm Tỷ lệ L/D:28L/D Khối lượng phun:2200cm³
Trọng lượng phun:2002G Tốc độ phun:g/s Tốc độ phun:mm/s
Áp suất phun:170Mpa Tốc độ vít tối đa:Rpm

LS600D

Đường kính vít:70mm Tỷ lệ L/D:28L/D Khối lượng phun:5699cm³
Trọng lượng phun:5186G Tốc độ phun:g/s Tốc độ phun:mm/s
Áp suất phun:170Mpa Tốc độ vít tối đa:Rpm

Ngôn ngữ中文 english Melayu ไทย Indonesia Tiếng Việt Filipino 한국어 اردو