máy ép phun  nhựa tốc độ cao-Hiển thị sản phẩm-Ningbo Lisong Machinery Co, Ltd.
Chuyên gia sản xuất máy ép phun
tốc độ cao


Language
中文 english Melayu ไทย Indonesia Tiếng Việt Filipino 한국어 اردو


máy ép phun nhựa tốc độ cao-Hiển thị sản phẩm-Ningbo Lisong Machinery Co, Ltd.

máy ép phun  nhựa tốc độ cao-Hiển thị sản phẩm-Ningbo Lisong Machinery Co, Ltd.
Chuyên gia sản xuất máy ép phun
tốc độ cao


Language
中文 english Melayu ไทย Indonesia Tiếng Việt Filipino 한국어 اردو


Vị trí hiện tại:Trang chủHiển thị sản phẩm

LS168G3

Đường kính vít:42mm Tỷ lệ L/D:22L/D Khối lượng phun:242cm³
Trọng lượng phun:221G Tốc độ phun:134g/s Tốc độ phun:300mm/s
Áp suất phun:327Mpa Tốc độ vít tối đa:190Rpm

LS258G3

Đường kính vít:45mm Tỷ lệ L/D:22L/D Khối lượng phun:350cm³
Trọng lượng phun:318G Tốc độ phun:156g/s Tốc độ phun:300mm/s
Áp suất phun:348Mpa Tốc độ vít tối đa:190Rpm

LS280G3

Đường kính vít:50mm Tỷ lệ L/D:22L/D Khối lượng phun:454cm³
Trọng lượng phun:413G Tốc độ phun:454g/s Tốc độ phun:300mm/s
Áp suất phun:154Mpa Tốc độ vít tối đa:190Rpm

Ngôn ngữ中文 english Melayu ไทย Indonesia Tiếng Việt Filipino 한국어 اردو